Odszedł Kostas Ciumas, wieloletni emerytowany pracownik Instytutu


Odszedł Kostas Ciumas, wieloletni emerytowany pracownik Instytutu
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 31 października 2020 r. odszedł od nas ś. p. Kostas Ciumas, wieloletni emerytowany pracownik Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk.