Odeszła mgr Joanna Siwanowicz, wieloletni emerytowany pracownik Instytutu