Nowy komunikat Dyrektora IF PAN ws. zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2


Nowy komunikat Dyrektora IF PAN ws. zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Informujemy, że w związku ze znaczącym wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i powrotem pracowników z urlopów wypoczynkowych pojawił się nowy komunikat Dyrektora Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Pełna treść komunikatów znajduję się w Intranecie:
Komunikat Dyrektora IF PAN z dnia 28.08.2020 r. ws. zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w IF PAN
Komunikat Dyrektora IF PAN z dnia 16.04.2020 r. ws. zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19
Komunikat Dyrektora IF PAN z dnia 5.03.2020 r. ws. koronawirusa
Zasady bezpieczeństwa, higieny, pracy i nauki w IF PAN na okres od 1 czerwca 2020 r. do odwołania

Wszyscy pracownicy i doktoranci proszeni są o zapoznanie się z komunikatami oraz zasadami bezpieczeństwa, higieny i nauki w IF PAN, a przede wszystkim przestrzeganie zawartych w nich zasad dla szeroko pojętego dobra wspólnego i zdrowia publicznego.