Laureaci Nagród Naukowych Polskiej Akademii Nauk


Laureaci Nagród Naukowych Polskiej Akademii Nauk

Serdecznie gratulujemy laureatom Nagród Naukowych Polskiej Akademii Nauk. Wśród nich znalazło się, aż 4 pracowników Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk!

Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego otrzymał:
Prof. dr hab. Andrzej Pilc z Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie oraz UJ CM – za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie neurofarmakologii oraz organizacji i popularyzacji nauki;

Nagrodę im. Jędrzeja Śniadeckiego otrzymała:
Prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska z Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie – za cykl 5 publikacji pt. „Rola heterodimeryzacji receptorów związanych z białkami G w mechanizmie działania leków przeciwpsychotycznych i przeciwdepresyjnych”.

Nagrodę Wydziału V Nauk Medycznych PAN otrzymał:
Zespół z Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie, w składzie:
dr Katarzyna Kuter, mgr Łukasz Olech – za cykl 3 publikacji pt. ”Rola astrocytów w mechanizmach kompensujących degenerację neuronów dopaminergicznych i w regulacji energetyki komórkowej układu czarnoprążkowiowego w zwierzęcym modelu wczesnej choroby Parkinsona”.


Uroczystość wręczania dyplomów nagród i wyróżnień wszystkim laureatom odbędzie się 11 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.