Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska


Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska

6 maja 2019 r. powstała Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska współtworzona przez 5 instytutów naukowych:  • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN),
  • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN),
  • Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk (IF PAN),
  • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (IMIM PAN),
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH).

Szkoła będzie kształciła doktorantów w następujących dyscyplinach naukowych: fizyka, chemia, nauki medyczne, inżynieria materiałowa.


Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej KISD, po linkiem: https://kisd.ifj.edu.pl/en/about.php