Konkurs na artykuł popularnonaukowy dla młodych naukowców IF PAN rozstrzygnięty


Konkurs na artykuł popularnonaukowy dla młodych naukowców IF PAN rozstrzygnięty

Do III. edycji konkursu, ogłoszonego przez Dyrekcję IF PAN, zgłoszono 14 artykułów popularnonaukowych, w których – zgodnie z regulaminem - młodzi naukowcy w przystępny sposób zaprezentowali badania naukowe, które aktualnie prowadzą.

Jury konkursowe (profesorowie reprezentujący Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Pomorski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Jagielloński CM) podkreśliło wysoki poziom wszystkich nadesłanych prac w tej edycji.

Jury wybrało finalistów. Są to:

1. miejsce: mgr Justyna Barut - „Wytnij i wklej” – czyli jak „białkowe nożyczki” pomagają naukowcom modelować choroby neurodegeneracyjne”.

2. miejsce: mgr Marta Bryk – „Znane związki – nowe leki. Kilka słów o medycznym zastosowaniu kanabinoidów”.

3. miejsce: mgr Natalia Bryniarska -  „Kiedy Pulp przestaje być Fiction – czyli komórki stromalne miazgi zęba w regeneracji tkanki nerwowej”.


Wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej IF.

Finalistom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy i zapraszamy do aktywnego udziału w kolejnej edycji w 2020 roku.


30.09.2019 r.