Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla instytucji w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem


Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla instytucji w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Informacje i zalecenia dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem, przygotowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, opublikował w czwartek resort nauki na swojej stronie internetowej. GIS zaleca w komunikacie zamieszczonym na stronie MNiSW zawieszenie podróży studentów, kadry akademickiej oraz pracowników uczelni do krajów z utrzymującą się transmisją koronawirusa. Zaleca również czasowe zawieszenie wymiany osobowej z partnerami z ośrodków akademickich zlokalizowanych w Chinach, Hongkongu, Korei Południowej, Iranie, Japonii lub we Włoszech oraz ograniczenie, do niezbędnego minimum, współpracy międzynarodowej.

Komunikat znajduje się na stronie internetowej.

Źródło: http://naukawpolsce.pap.pl

Komunikat Dyrektora Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk z dnia 5.03.2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 jest dostępny dla pracowników Instytutu w Intranecie.