Dzień Mózgu pt. Neuronauka dla dzieci: sekrety zmysłów


Dzień Mózgu pt. Neuronauka dla dzieci: sekrety zmysłów

„Dzień Mózgu” pt. „NEURONAUKA DLA DZIECI: SEKRETY ZMYSŁÓW” dla uczniów szkół podstawowych organizowany przez Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie z pomocą dotacji  DANA-FENS Brain Awarness Week grants 2020.

W środę 11 marca 2020 r., w trakcie krakowskiego Tygodnia Mózgu 2020, w godzinach 9.00-14.00, po raz pierwszy w bogatej historii tej dorocznej konferencji, odbędzie się wydarzenie skierowane głównie, choć nie wyłącznie, do uczniów szkół podstawowych. W przedstawionym cyklu pięciu mini-wykładów i warsztatów dotyczących zagadnień budowy i  funkcjonowania naszych zmysłów, młodzi uczestnicy zaznajomią się z  mechanizmami odpowiedzialnymi za komunikację organizmu z otaczającym go światem zewnętrznym. Będzie to równocześnie okazja do interakcji z nauką i naukowcami – zadawania pytań na temat funkcji mózgu i na poznawanie sekretów zmysłów, czyli psikusów, jakie mogą nam one płatać na co dzień. Chociaż każda godzina będzie poświęcona jednemu z pięciu zmysłów, to w  końcu okaże się, że nasze zmysły blisko ze sobą współpracują.

Laureatką grantu "Dana Foundation" na popularyzację neuronauki jest prof. dr hab. Irena Nalepa (Zakład Biochemii Mózgu). Współorganizatorką wydarzenia jest dr Agnieszka Zelek-Molik, a wykłady i warsztaty opracowali i poprowadzą: pracownicy naukowi i doktoranci Zakładu Biochemii Mózgu (dr Katarzyna Rafa-Zabłocka, dr Adam Roman, dr Agnieszka Zelek-Molik, mgr Adam Bielawski, mgr Katarzyna Chorązka, mgr Monika Jankowska-Kiełtyka, mgr Michał Wilczkowski) i Zakładu Neurobiologii (dr Katarzyna Stachowicz) Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie oraz wolontariuszka mgr Karolina Karwowska.

Serdecznie zapraszamy do Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, aby poznać sekrety zmysłów!

UWAGA: Z przykrością informujemy że nie ma już wolnych miejsc na warsztaty pt. "Neuronauka dla dzieci: Sekrety zmysłów". Wszystkie miejsca zostały już zarezerwowane.

Data: 11 marca 2020, godz 9.00-14.00
Miejsce: Sala Wystawowa B II p. Auditorium Maximum UJ. ul. Krupnicza 33, Kraków


Projekt plakatu: Michał Wilczkowski – doktorant w Zakładzie Biochemii Mózgu