Dr Irena Smaga-Maślanka laureatką stypendium dla młodych naukowców


Dr Irena Smaga-Maślanka laureatką stypendium dla młodych naukowców

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 9 czerwca 2020 r. dr Irena Smaga-Maślanka, adiunkt w Zakładzie Farmakologii Uzależnień, otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

O stypendium mogły ubiegać się osoby wykazujące się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej oraz posiadające status młodego naukowca, czyli takie, które są doktorantami lub nauczycielami akademickimi i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat. Granty zostały przyznane na wnioskowany okres (maksymalnie 36 miesięcy).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!