Dr Adam Hogendorf i mgr Klaudia Kwiatkowski laureatami konkursu START 2020


Dr Adam Hogendorf i mgr Klaudia Kwiatkowski laureatami konkursu START 2020

Z dumą ogłaszamy, że dr Adam Hogendorf i mgr Klaudia Kwiatkowski z  Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk znaleźli się na liście laureatów konkursu START 2020. Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych.

Więcej informacji oraz lista laureatów dostępne na stronie:

https://www.fnp.org.pl/znamy-laureatow-konkursu-start-2020/


Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!