Diana Piotrowska otrzymała Diamentowy Grant 2019


Diana Piotrowska otrzymała Diamentowy Grant 2019

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Diamentowe Granty 2019 dla młodych badaczy PAN. Wśród laureatów jest Diana Piotrowska z Zakładu Badań Nowych Leków IF PAN, która otrzymała dofinasowanie na realizację projektu „Ocena wpływu pierwszego nie-peptydowego agonisty receptora oksytocyny na zaburzone funkcje społeczne w neurorozwojowym modelu schizofrenii”.

Celem projektu jest jest zbadanie potencjału terapeutycznego pierwszego nie-peptydowego agonisty receptora oksytocyny LIT-001 w leczeniu negatywnych objawów schizofrenii, w szczególności wycofania społecznego w szczurzym modelu schizofrenii opartym o prenatalne podanie metylazoksymetanolu.
Oksytocyna jest neuropeptydem zaangażowanym między innymi w pamięć społeczną, motywację
a także w modulację nagradzających właściwości kontaktów społecznych. Deficyty produkcji lub sekrecji oksytocyny obecne są między innymi w depresji, schizofrenii. Dotychczasowe badania wpływu egzogennej oksytocyny zarówno w badaniach na ludziach jak i w modelach zwierzęcych chorób psychicznych dostarczyły niespójnych wyników, co może być spowodowane słabszą penetracją tkanki mózgowej przez związki peptydowe oraz krótkim czasem półtrwania tych substancji. Zsyntetyzowany w 2018 roku, pierwszy nie-peptydowy agonista receptora oksytocyny może okazać się przełomem w badaniu wpływu oksytocyny na mózg i zachowanie oraz może w przyszłości posłużyć jako lek podnoszący motywację jednostki do nawiązywania kontaktów społecznych oraz jej zdolności do ich utrzymywania.


Serdecznie gratulujemy!