3 miejsce dla Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja w konkursie na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk - PROPAN


3 miejsce dla Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja w konkursie na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk - PROPAN

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w  tym roku już po raz siódmy zorganizowano konkurs na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN. W tym roku Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN zajął zaszczytne 3 miejsce.

Tegoroczna Gala Finałowa została objęta patronatami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezesa PAN.

W konkursie Instytuty PAN podlegają ocenie na podstawie kryteriów takich jak: rekrutacja na studia doktoranckie, ich organizacja, lektoraty, stypendia doktoranckie, badania naukowe doktorantów, wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów, obecność przedstawicieli doktorantów w instytutowych gremiach, pomoc prawna i psychologiczna dla doktorantów, a także potencjał naukowy, efektywność naukowa i umiędzynarodowienie.

Partnerem merytorycznym tegorocznej edycji byli NAWA - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz firma Elsevier.

Więcej szczegółów:

https://krd.edu.pl/wyniki-konkursow-prodok-propan-2019/