Institute of Pharmacology researchers awarded funding in National Science Centre


Institute of Pharmacology researchers awarded funding in National Science Centre

We are pleased to inform that seven projects involving the Institute of Pharmacology researchers have been awarded funding in recent National Science Centre call for proposals (OPUS 16 and PRELUDIUM 16):

  1. Opracowanie kompleksowego zestawu narzędzi obliczeniowych do poszukiwania ligandów określonego receptora na przykładzie receptora serotoninowego 5-HT7 (OPUS 16, nr rejestracyjny 2018/31/B/NZ2/00165). Kierownik projektu: dr Sabina Marta Podlewska.
  2. Udział modulatorów epigenetycznych z rodziny BET w rozwoju i leczeniu objawów chorobowych w neurorozwojowym modelu schizofrenii (OPUS 16, nr rejestracyjny 2018/31/B/NZ4/01465). Kierownik projektu: dr hab. Marzena Małgorzata Maćkowiak.
  3. Wpływ chronicznych podań asenapiny i iloperidonu na ekspresję i aktywność cytochromu P450 w mózgu i wątrobie (PRELUDIUM 16, nr rejestracyjny 2018/31/N/NZ7/01857). Kierownik projektu: mgr Przemysław Jan Danek.
  4. Poszukiwanie skutecznych strategii ochrony komórek nerwowych przed niedotlenieniem i niedokrwieniem: Identyfikacja mechanizmów neuroprotekcyjnego działania nowych ligandów receptorów AhR i PPARg w eksperymentalnych modelach udaru (OPUS 16, nr rejestracyjny 2018/31/B/NZ7/01815). Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Kajta.
  5. Racjonalne projektowanie i ocena funkcjonalnie stronniczych agonistów receptorów opioidowych (OPUS 16, nr rejestracyjny 2018/31/B/NZ7/03954). Kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Przewłocki.
  6. Rola tendencyjności poznawczej w indywidualnej podatności na przejście od kontrolowanego używania do niekontrolowanego nadużywania alkoholu w modelu zwierzęcym (OPUS 16, nr rejestracyjny 2018/31/B/NZ7/03690). Kierownik: projektu: dr hab. Rafał Ryguła.
  7. Wpływ modulacji receptorów cholinergicznych (M1, M4 i M5) oraz receptora serotoninergicznego 5-HT1A na deficyty kognitywne w zwierzęcym modelu schizofrenii (PRELUDIUM 16, nr rejestracyjny 2018/31/N/NZ7/03646). Kierownik projektu: mgr Paulina Agnieszka Cieślik.