PhD Katarzyna Głombik


PhD Katarzyna Głombik
position
Specialist

more_publications
  • The impact of maternal diabetes on inflammasome NLRP3 activation in the offspring brain - 2015-02-25 - 2018-01-25


  • 2016-05-21

national

  • Katedra Farmakologii Collegium Medicum UJ
  • Zakład Farmakologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

international

  • Spedding Research Solutions SARL