Katarzyna Głombik, PhD


Katarzyna Głombik, PhD
Position
Assistant

More publications
  • The impact of maternal diabetes on inflammasome NLRP3 activation in the offspring brain - 2015-02-25 - 2018-01-25


  • 2016-05-21

National

  • Katedra Farmakologii Collegium Medicum UJ
  • Zakład Farmakologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

International

  • Spedding Research Solutions SARL