PhD Magdalena Sowa - Kućma


PhD Magdalena Sowa - Kućma
position
Assistant

more_publications

national

  • Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, Uniwersytet Rzeszowski
  • Instytut Fizyki Jądrowej, PAN w Krakowie
  • Katedra Chemii Analitycznej, AGH
  • Katedra Farmakobiologii, Collegium Medicum UJ
  • Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Klinika Psychiatrii Dorosłych, Collegium Medicum UJ
  • Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych, Uniwersytet Rzeszowski
  • Zakład Chemii Analitycznej, UJ

international