Employees


Kierownik

PhD Katarzyna Starowicz - Bubak PhD Katarzyna Starowicz - Bubakphone: +48 12 6623206email: starow@if-pan.krakow.plroom: 229

MSc Magdalena Kostrzewa MSc Magdalena Kostrzewaphone: +48 12 6623216email: m.kos@if-pan.krakow.plroom: 227

MSc Natalia Małek MSc Natalia Małekphone: +48 12 6623206email: n.malek@if-pan.krakow.plroom: 225
Copyright © 2017