Alumni (since 2017)


PhD Alumni

Kamila Jastrzębska (2017)
Dissertation: Genetyczne zaburzenie działania układu nagrody prowadzi do rozwoju zachowań podobnych do objawów depresji w modelu zwierzęcym
Supervisor: Dr. hab. Jan Rodriguez Parkitna


Przemysław Cieślak (2018)
Dissertation: Adaptacyjne podejmowanie decyzji u zwierząt z komórkowo specyficzną inaktywacją receptorów glutaminianu w układzie dopaminowym i noradrenergicznym
Supervisor: Dr. hab. Jan Rodriguez Parkitna


Urszula Skupio (2018)
Dissertation: Role of astroglial glucocorticoid receptor in the mechanism of opioid action
Supervisor: Professor Ryszard Przewłocki


Magdalena Zygmunt (2019)
Dissertation: Wpływ leków psychotropowych na ekspresję alternatywnych transkryptów w mózgu
Supervisors: Dr. Michał Korostyński and Dr. hab. Jan Rodriguez Parkitna


Łucja Szumiec, née Kudła(2022)

Dissertation: Badanie działania nowych funkcjonalnie selektywnych agonistów receptorów opioidowych
Supervisor: prof. dr hab. Ryszard PrzewłockiMSc Alumni


Anna Bryksa (2018)
Thesis: Zachowania społeczne u genetycznie modyfikowanych myszy szczepu Oprd1/Oprm1D1-KD
Supervisor: Dr. hab. Jan Rodriguez Parkitna

Klaudia Misiołek (2020)
Thesis: Myszy z mutacją genu proenkefaliny jako model do badań nad działaniem układu nagrody mózgu
Supervisor: Dr. hab. Jan Rodriguez Parkitna

Marta Klimczak (2021)

Thesis: "Rola receptora μ-opioidowego w nagradzających efektach interakcji społecznych w okresie dojrzewania u myszy"

Supervisor: Dr hab. Jan Rodriguez Parkitna

Magdalena Ziemiańska (2021)

Thesis: "Przestrzenna analiza zmian w ekspresji genów wywołanych podaniem rysperydonu w korze przedczołowej i prążkowiu myszy"

Supervisor: Dr hab. Jan Rodriguez Parkitna

Magdalena Chrószcz (2022)

Thesis: "Expression of the Oprm1 gene in the mouse striatum and prefrontal cortex"

Supervisor: Dr hab. Jan Rodriguez Parkitna
Bachelor's degrees


Marta Klimczak
(2019)
Thesis: Działanie ligandów receptorów opioidowych na nagradzające efekty oddziaływań społecznych
Supervisors: Dr. Zofia Harda and Dr. hab. Jan Rodriguez Parkitna

All texts are available under the Creative Commons License CC BY-NC-ND


Files to download