Alumni (since 2017)


PhD Alumni

Kamila Jastrzębska (2017)
Dissertation: Genetyczne zaburzenie działania układu nagrody prowadzi do rozwoju zachowań podobnych do objawów depresji w modelu zwierzęcym
Supervisor: dr hab. Jan Rodriguez Parkitna


Przemysław Cieślak (2018)
Dissertation: Adaptacyjne podejmowanie decyzji u zwierząt z komórkowo specyficzną inaktywacją receptorów glutaminianu w układzie dopaminowym i noradrenergicznym
Supervisor: dr hab. Jan Rodriguez Parkitna


Urszula Skupio (2018)
Dissertation: Role of astroglial glucocorticoid receptor in the mechanism of opioid action
Supervisor: professor Ryszard Przewłocki


Magdalena Zygmunt (2019)
Dissertation: Wpływ leków psychotropowych na ekspresję alternatywnych transkryptów w mózgu
Supervisors: dr Michał Korostyński and dr hab. Jan Rodriguez ParkitnaMSc Alumni


Anna Bryksa (2018)
Thesis: Zachowania społeczne u genetycznie modyfikowanych myszy szczepu Oprd1/Oprm1D1-KD
Supervisor: dr hab. Jan Rodriguez Parkitna
All texts are available under the Creative Commons License CC BY-NC-ND